پایگاه اطلاع رسانی نمایشگاهی

درباره ما

مجموعه هلدینگ تازه ها با هدف صرفه جویی در وقت و گرفتن نتیجه بهتر برای بازدیدکنندگان نمایشگاهی و همچنین کمک به تولیدکنندگان برای معرفی بهتر محصولات خود در سال ۱۳۹۶ تاسیس و پس از گذشت یکسال تحقیقات مویرانی به راهکارهای مناسب برای ارائه خدمات خود در سال ۱۳۹۷ رسیده است . امیدواریم بتوانیم گامی موثر در مسیر پیشرفت اهداف عالیه تولیدکنندگان محترم کالا برداشته باشیم .
چرا سایت تازه ها :
۱-همیشه شاهد این موضوع بوده ایم که به دلیل طی مسافت زیاد شهرها به تهران و درگیری مدیران ارشد خیلی از افراد علیرغم میل باطنی موفق به بازدید از نمایشگاه نشده و با مراجعه به سایت تازه ها از اتفاقات جدیدی که در حوزه تخصصی بیزینس خود رخ داده باخبر میشوند .
۲-طبق تحقیقات بعمل آمده از سوی مجموعه تازه ها به دلیل وسعت نمایشگاه بین المللی تهران و ازدیاد غرفه ها ، بازدیدکننده در یک روز مراجعه به نمایشگاه موفق به بازدید از کل غرفه ها نمیشود و از این رو سایت تازه ها میتواند نقطه امیدی برای بازدیدکننده گرامی باشد که حداقل با اتفاقات جدید رخ داده در نمایشگاه آشنا شوند .
۳-طبق تحقیقات بعمل آمده از سوی مجموعه تازه ها معمولا غرفه ها و شرکت هایی که در نمایشگاه اقدام به رونمایی از اتفاقی خاص و جدید میکنند با هجوم مراجعه کنندگان و شلوغی بیش از حد مواجه میشوند و از این فرصت توجیه و پرزنت کافی برای آنها میسر نمیباشد و در نتیجه وجود سایت تازه ها می تواند به این دسته از افراد نقطه امید دوباره ای بدهد تا توضیحات جامع و کامل را مشاهده کنند .
۴-وجود فروشگاه تازه ها در سایت این امکان رو به تولیدکنندگان محترم میدهد که بتواند کالای تولیدی خود را با سرعت بیشتری وارد بازار کنند و بعد از ایجاد انگیزه در بازدیدکنندهنمایشگاهی منجر به تسریع در فروش کالا شود.